Vores historie

Vores historie

Pressemeddelelse dateret 16.09.1939:

Lærer Schack Olldag, Nordby, har faaet startet en Badmintonklub her i Byen.
Træningen foregaar i Industriforeningens Sal, som Bestyrelsen velvilligst har stillet til Raadighed, og det første Par indledte allerede i Gaar.
Badminton har jo en Fordel frem for mange andre Sportsgrene, at det kan spilles hele Aaret.
Mange af vore større Byer har gjort umaadelig meget for at skaffe de unge – og de ældre med – Adgang til at dyrke denne sunde Sport, og vi kan kun ønske den ny Badminton-Klub her en god Tilslutning.

 

Læs historien om klubbens første 50 år her: klubbens historie - de første 50 år.